Aby sprawdzić stan swojego zgłoszenia wpisz unikalny kod serwisowy.
Znajduje się on w górnej części Twojego potwierdzenia przyjęcia do serwisu

Podaj kod zgłoszenia